قوانین و مقررات

لطفا قبل از استفاده از ویکت، اول ثبت نام کنید اونم خیلی ساده، فقط یه شماره موبایل و یه رمز و به اسم
بدلیل ارسال پیام ثبت نام به موبایل تون، حتما از شماره صحیح استفاده کنید
حساب کتاب و کارای مالی تون با اسم و شماره ای هست که وارد کردید، پس الکی وارد نکنید
ویکت در قبال اشتباهات دیگران مسئول نیستا، گفته باشم
اگرهم خواستین از مطالب ویکت استفاده کنید، لطفا اسم ما رو هم به عنوان منبع وارد کنید

سیستم پرداخت تابع قوانین بانک های کشور ه، پس مشکلاتی که ممکنه تو پرداخت پیش بیاد به ما ربطی نداره
رمز مثل مسواک شخصیه، پس به هر کس ندین، اگه دادین با خودتونه
مرسی بوس بوس
خوش بگذره