1 ویکت-استخر غدیر قم

استخر غدیر قم

جنسیت روز سانس قیمت تعداد(بزرگسال) تعداد(خردسال) قابل پرداخت خرید بلیت
آقایان جمعه - 1398/01/02 19:30 - 00:00 بزرگسال12,000 تومان 10,000 تومان - 0 تومان
آقایان شنبه - 1398/01/03 19:30 - 00:00 بزرگسال12,000 تومان 10,000 تومان - 0 تومان
آقایان يكشنبه - 1398/01/04 19:30 - 00:00 بزرگسال12,000 تومان 10,000 تومان - 0 تومان
آقایان دوشنبه - 1398/01/05 19:30 - 00:00 بزرگسال12,000 تومان 10,000 تومان - 0 تومان
آقایان سه شنبه - 1398/01/06 19:30 - 00:00 بزرگسال12,000 تومان 10,000 تومان - 0 تومان
آقایان چهارشنبه - 1398/01/07 19:30 - 00:00 بزرگسال12,000 تومان 10,000 تومان - 0 تومان
آقایان پنجشنبه - 1398/01/08 19:30 - 00:00 بزرگسال12,000 تومان 10,000 تومان - 0 تومان
جنسیت روز سانس قیمت تعداد(بزرگسال) تعداد(خردسال) قابل پرداخت خرید بلیت
بانوان جمعه - 1398/01/02 09:00 - 17:00 بزرگسال12,000 تومان 10,000 تومان - 0 تومان
بانوان شنبه - 1398/01/03 09:00 - 17:00 بزرگسال12,000 تومان 10,000 تومان - 0 تومان
بانوان يكشنبه - 1398/01/04 09:00 - 17:00 بزرگسال12,000 تومان 10,000 تومان - 0 تومان
بانوان دوشنبه - 1398/01/05 09:00 - 17:00 بزرگسال12,000 تومان 10,000 تومان - 0 تومان
بانوان سه شنبه - 1398/01/06 09:00 - 17:00 بزرگسال12,000 تومان 10,000 تومان - 0 تومان
بانوان چهارشنبه - 1398/01/07 09:00 - 17:00 بزرگسال12,000 تومان 10,000 تومان - 0 تومان
بانوان پنجشنبه - 1398/01/08 09:00 - 17:00 بزرگسال12,000 تومان 10,000 تومان - 0 تومان
  • سونا بخار
  • حوضچه آب سرد
  • پارکینگ
  • سونا خشک
  • جکوزی
  • استخر کودکان
تمیزی و پاکیزگی
خدمات و سرویس دهی
موقعیت مکانی
برخورد کارکنان
ارزش خرید(قیمت)

نظر مثبت شما
نظر منفی شما
3.8
خوب
امیر طاقتی
1397/02/03
همه چیش خوب فقط یکم غریق نجاتا بی توجه بودن
3.2
خوب
محمد حاجیلو
1397/02/02
این جکوزی خیلی داغ بود سوختم اصلا باش حال نکردم
4.4
بسیار خوب
مجتبی آزرم
1397/01/13
دمت گرم عجب استخری ساختی 20 تی
4
بسیار خوب
فاطمه فرهادی
1396/10/20
هیی بدک نبود
برای رضایت مشتری بیشتر تلاش کنید